back

 

Willem Velthoven, van huis uit grafisch ontwerper en in 1985 oprichter van Mediamatic, tijdschrift voor kunst en media, nu een internationaal gezaghebbend forum voor analyse en debat over de rol van nieuwe elektronische media in de kunst en het leven. Mediamatic was, samen met het Vormgevings Instituut organisator van twee conferenties op het gebied van nieuwe media, Doors Of Perception I & II. De redactie geeft nu, behalve ouderwets papier, ook cd-rom titels uit en heeft een nederzetting geopend aan de digitale snelweg, het World Wide Web.

Willem Velthoven:

"Het is heel interessant om te zien hoe - eh - minder stoffelijke informatie, geluidjes, beeld etc, zich gedraagt. Dat vindt ik het meest opwindende aan de nieuwe elektronische media, ook al is wat je daar doet voor het grootste gedeelte onzichtbaar. Ik vind dat buitengewoon spannend, die complexe strukturen - het lijkt op de complexiteit van een stedelijke struktuur.

Er ligt nu nog grote nadruk op zichtbare aspecten, op wat je op je beeldscherm ziet, maar waar het om gaat is wat je op flow-charts ziet: dat is wat er onzichtbaar achter die schermen schuilgaat. Wat  daar achter zit, is het echte ontwerpen! Je moet al die informatie aan elkaar verbinden en antwoord vinden op vragen als: wat gebeurt er als je dit doet, waar ga je dan heen en hoe kom je verder en welke keuzes kun je maken. Daar zijn twee mensen zes weken op de knieën op de grond mee bezig geweest -  je kunt dat dus niet met een computer doen; dat moet je met papiertjes doen - die zitten daar met pritstift opgeplakt temidden van een wirwar van verbindingspijlen... Dat levert dan heel simpel vormgegeven schermpjes op, maar waar we opgewonden over zijn, staat op die flowcharts; dat ziet er niet uit en dat kun je ook niet zien op je scherm. Dat staat in een database onzichtbaar op de cd-rom. Maar dat is het echte werk, daar zijn we trots op!"
 
 back