back

 

Velthoven:

"Het is het meest inspirerende commando van een verouderd zetsysteem: use format default. In feite de manier om tegen die computer te zeggen: doe maar normaal. Dat vond ik geweldig - ik heb het nooit gebruikt, want als je een computer iets normaals laat doen krijg je iets heel vreselijks - maar in principe vond ik het een bevrijdend commando, omdat ik altijd in heel andere dingen geïnteresseerd was, namelijk: waar gaat het over, waarom doe ik dit?  Het betekent: wanneer je goed nadenkt over hoe iets dat je aan het maken bent in elkaar zit, kom je tot allerlei conclusies. Die kun je hun gang laten gaan en dat levert dan de vorm op."